دانش تولید خودروی برقی در کشور کسب شد


تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان تام ایران‌خودرو گفت: امروز موفق به دستیابی به دانش تولید خودروی برقی در کشور شدیم و با همکاری شرکت مپنا به دنبال تولید آن هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85024120/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی