دانشگاه صنایع و معادن ایران در اتاق‌های فکر وزارت صمت نقش‌آفرین باشد


تهران- ایرنا- معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار آن شد تا دانشگاه صنایع و معادن ایران در اتاق‌های فکر این وزارتخانه نقش‌آفرین باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85164437/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی