داستان یک برکناری/ دولت با هیچ کس تعارف ندارد


تهران-ایرنا- برکناری مدیرعامل یکی از بزرگترین شرکت‌های خودروسازی کشور به دستور صریح و روشن رئیس‌جمهور بار دیگر نشان داد که دولت در مسیر مبارزه با رانت و امتیازات ویژه در هر حوزه‌ای با هیچ مسئول و مدیری تعارف ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85041773/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی