خودرو ساخته‌شده دانشجویان دانشگاه فردوسی در حال انتقال به ایتالیا است


مشهد- ایرنا- سرپرست تیم سازنده خودرو مسابقات فرمول دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: کار انتقال خودرو ساخته شده دانشجویان این دانشگاه (رهام) از مسیر زمینی در حال پیگیری است و با انجام امور گمرکی و بر اساس زمان‌بندی انجام شده “رهام” نیمه تیرماه به ایتالیا، محل برگزاری مسابقات خواهد رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85145261/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی