خودرویی که در بورس کالا ۵۰۰ میلیون ارزان‌تر از بازار فروخته شد


تهران – ایرنا – در ادامه فروش خودروها در بورس کالا با قیمت ارزانتر از بازار آزاد، امروز (دوشنبه) خودروی لاماری بیش از ۵۰۰ میلیون پایین تر از بازار آزاد فروش رفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84987303/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی