خودروهای وارداتی در مسیر تهران


تهران- ایرنا- خودروهای وارداتی شب گذشته به بندر لنگه رسید و امروز (یکشنبه ۴ دی ماه) پس از انجام مراحل تخلیه از شناورها، برای اظهار گمرکی به سمت تهران منتقل خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84979579/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی