خودروسازان پرداختی‌های خود به قطعه‌سازان را به موقع انجام دهند


تهران- ایرنا- رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با اشاره به شرایط سخت تورمی جامعه و کاهش قدرت خرید افراد به خصوص در جامعه کارگری، خواستار انجام به موقع پرداختی ها از سوی خودروسازان شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85049154/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی