خودروسازان مونتاژی باید به قیمت‌های مصوب شورای رقابت تمکین کنند


تهران- ایرنا- رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: خودروسازان مونتاژی باید از قیمت‌های جدید مصوب شورای رقابت تمکین کنند و در غیر این صورت با آنها برخورد تعزیراتی خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117774/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D9%85%DA%A9%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی