خودروسازان مونتاژکار به وعده خود عمل نکردند


تهران- ایرنا- با وجود مصوبه شورای رقابت مبنی بر برخورد تعزیری با گران‌فروشی در خودروهای مونتاژی و وعده این خودروسازان برای اعمال قیمت‌های مصوب شورای رقابت، اما شواهد نشان می‌دهد که این خودروسازان همچنان به این مصوبه و وعده خود عمل نکرده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85119989/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی