خودروسازان با عرضه اتومبیل در بورس به سود و مصرف‌کنندگان به خودرو رسیدند


تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه گفت که با عرضه خودرو در بورس کالا، خودروسازان و سهامداران آنها به سود رسیدند و مصرف‌کنندگان واقعی خودرو نیز توانستند محصول مورد نیاز خود را با قیمت مناسب‌تر نسبت به بازار تهیه کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85011669/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی