«خلیج فارس» در سازمان جهانی مالکیت فکری به ثبت جهانی رسید و قابل تغییر نیست


تهران- ایرنا- مدیرکل سابق دفتر حمایت از مالکیت فکری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: باتوجه به ثبت جهانی نام «خلیج فارس» در سازمان جهانی مالکیت فکری، هیچ کشور، دولت و سازمانی نمی‌تواند خلیج فارس را به اسم دیگری نامگذاری کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85021500/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی