خلع ید ۹۰۰ هکتار زمین صنعتی راکد در سال گذشته


تهران – ایرنا – رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از خلع ید ۹۰۰ هکتار زمین صنعتی راکد در سال گذشته خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087210/%D8%AE%D9%84%D8%B9-%DB%8C%D8%AF-%DB%B9%DB%B0%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی