خط تولید پمپ هیدرولیک فرمان خودرو در سایپا آذربایجان افتتاح شد


تبریز- ایرنا- خط تولید فرمان هیدرولیک برای خودروهای ایکس ۱۰۰ و ایکس ۲۰۰ سایپا در شرکت سایپای آذربایجان افتتاح شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84989317/%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی