خط تولید لوله آب کارخانه اسپیرال شرکت لوله‌سازی اهواز احیا شد


اهواز – ایرنا- مدیرعامل شرکت لوله سازی اهواز از احیا و فعالیت مجدد خط تولیدِ لوله‌های آب در کارخانه‌ اسپیرال این شرکت، پس از چهار سال و نیم توقف خبر داد و گفت: این اقدام با هدف حفظ اشتغال و تحقق سود آوری این مجموعه صنعتی انجام شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173882/%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی