خط تولید تیبا همچنان متوقف است/ صدور مجوز موردی به‌شرط پیوست فنی

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «مصطفی آجرلو» در این توئیت ادامه‌داد: فقط برای انجام تعهدات قبلی، با رفع عیوب و انجام شروط تعیین‌شده برای ثبت‌نام‌کنندگان و تا پایان تعهدات قبلی، مجوز موردی با پیوست فنی صادر می‌شود.

چهارم خرداد ماه امسال بود که دفتر تخصصی صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران سه خودروی سمند، تیبا صندوق‌دار و تیبا۲ را به علت عیوب پرتکرار ایمنی عملکرد از فهرست تمدید اعتبار حذف کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84877559/%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی