خط آهن خواف-هرات زمینه‌ساز توسعه صادرات مواد معدنی افغانستان است


مشهد-ایرنا- رییس انجمن فعالان اقتصادی افغانستان در خراسان رضوی گفت: راه‌اندازی خط آهن خواف – هرات زمینه‌ساز توسعه صادرات افغانستان به دیگر کشورها از جمله صادرات مواد معدنی به ایران و یا بنادر تجاری در جنوب این کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85171297/%D8%AE%D8%B7-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%81-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی