خروج خودروسازان از زیان و حذف قیمت‌های کاذب در بازار با عرضه خودرو در بورس


تهران- ایرنا- دبیر انجمن خودروسازان گفت: عرضه خودرو در بورس کالا زمینه خروج خودروسازان از زیان را فراهم می‌کند و قیمت‌های کاذب در بازار نیز تعدیل خواهد شد که برای سراعت بخشیدن به این مهم نیاز است برای ورود خودروهای پُرتیراژ به بورس برنامه‌ریزی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955729/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B0%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی