خدمات گردشگری در کشور، ارزیابی کیفی و استانداردسازی می‌شود

در این نشست که مدیران دفاتر تخصصی نیز حضور داشتند، طرفین ضمن بیان نظرات تخصصی بر انجام بازنگری، تهیه و تدوین  استانداردهای لازم در حوزه خدمات گردشگری، تدوین سازوکارهای ارزیابی کیفیت براساس استاندارد های مربوطه، فراهم کردن زمینه های لازم برای ترویج اخذ نشان حلال در صنعت گردشگری و تدوین سازوکارهای لازم به‌منظور رتبه بندی اماکن اقامتی و رفاهی براساس استانداردها توافق کردند.

در همین راستا مقرر شد کارگروهی با حضورکارشناسان مربوطه از دفاتر تخصصی سازمان ملی استاندارد ایران، حوزه معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جامعه هتلداران ایران تشکیل شود.

براساس این گزارش، مسوولان حاضر در این نشست برای انعقاد تفاهم‌نامه همکاری های مشترک به‌منظور تسهیل فرآیندهای نظارت و ارزیابی و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری به جامعه گردشگر و همچنین برنامه ریزی لازم برای اخذ نشان حلال با موضوع گردشگری حلال، موافقت خود را اعلام داشتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84947566/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFبه گزارش ایرنا از سازمان ملی استاندارد ایران، نشست سه‌جانبه برای استانداردسازی و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری با حضور «احسان ساده» معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران، «شالبافیان» معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و «حمزه زاده» رئیس جامعه هتلداران ایران در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی