خدمات بهزیستی، استانداردسازی و ارزیابی انطباق می‌شود


تهران- ایرنا- معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد: استانداردسازی و ارزیابی انطباق در حوزه خدمات بهزیستی و توانبخشی در دوره تحولی سازمان ملی استاندارد ایران در اولویت قرار دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85152654/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی