حکایت سنگ‌هایی که نان می‌دهد


بیرجند – ایرنا – کارآفرینی که اشتغالزایی برای هزار نفر را در خراسان جنوبی با فرآوری سنگ‌های قیمتی و
نیمه‌قیمتی در برنامه دارد، گرماگرم دیدار و مذاکره با مسوولان استان زمینه اشتغال برخی افراد را در این صنعت فراهم کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84984249/%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی