حمایت صحا از تولید انواع مخازن CNG/ تامین ۴۰ درصد مخازن گاز طبیعی کشور


تهران- ایرنا- کارشناس ارزیابی واحد فنی و اعتباری صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته از ورود این صندوق به حمایت از تولید انواع مخازن تحت فشار CNG برای نخستین مرتبه خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85114091/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-CNG-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی