حمایت تولیدکنندگان و صادرکنندگان از فاطمی‌امین


تهران- ایرنا- انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندان پزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی با ارسال نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: تولید کنندگان این حوزه تمام قد حامی و پشتیبان فاطمی امین هستند و درخواست ابقاء و ماندگاری ایشان در مسند فعلی را دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85088668/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی