حمایت تمام‌قد خانه‌های صمت استان‌ها از فاطمی‌امین

به گزارش ایرنا، در متن نامه حمایتی خانه‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها به «محمدباقر قالیباف» که رونوشت آن به رییس و اعضای کمیسیون‌های صنایع و معادن، اقتصادی، آب، خاک و کشاورزی و انرژی مجلس ارسال شده، آمده است: «ما فعالان و نمایندگان تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی کشور بر این باوریم که مورد ارشاد و بازخواست قرار گرفتن مقامات مسوول کشور در پیشگاه خانه ملت توسط نمایندگان مجلس حسب وظیفه نظارتی ایشان و بر مبنای دغدغه‌های حاصله از برآیند اقتصاد کشور و مطالبات مردمی با استفاده از ابزارهای قانونی نظیر بیان تذکر و سوال و استیضاح و نظایر آن، امری شایسته و ممدوح است.»

حمایت تمام‌قد خانه‌های صمت استان‌ها از فاطمی‌امین


منبع: https://www.irna.ir/news/84929014/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86

حمایت تمام‌قد خانه‌های صمت استان‌ها از فاطمی‌امین

در ادامه این نامه آمده است: «ضمن ادای احترام به محضر نمایندگان پیشنهاد دهنده استیضاح وزیر صمت، از محضر ایشان و سایر وکلای ملت استدعا داریم با در نظر گرفتن جمیع شرایط، فرصت‌ها و تهدیدهای موثر بر فضای اقتصادی کشور و کارنامه عملکردی قابل دفاع با وجود محدودیت امکانات و اختیارات وزارت صمت و اثر منفی مستقیم تصمیمات و عملکرد بازدارنده ضدتولیدی عوامل داخلی و خارجی بر وظایف این وزارتخانه مهم اقتصادی که پس از چند سال بحران در ثبات و مدیریت ساختاری آن به آرامش نسبی داخلی و ثبات در تصمیم‌گیری برای برنامه‌های هدفمند و بلندمدت رسیده و توجه به روند مثبت بازمهندسی بنیادین ساختار و عملکرد و ادغام واقعی که در این وزارتخانه آغاز شده است، با رای اعتماد  مجدد به «سید رضا فاطمی‌امین» رافع دغدغه و نگرانی به وجود آمده در بین فعالان اقتصادی باشید.»

حمایت تمام‌قد خانه‌های صمت استان‌ها از فاطمی‌امین

حمایت تمام‌قد خانه‌های صمت استان‌ها از فاطمی‌امین

حمایت تمام‌قد خانه‌های صمت استان‌ها از فاطمی‌امین

حمایت تمام‌قد خانه‌های صمت استان‌ها از فاطمی‌امین

حمایت تمام‌قد خانه‌های صمت استان‌ها از فاطمی‌امین

حمایت تمام‌قد خانه‌های صمت استان‌ها از فاطمی‌امین

حمایت تمام‌قد خانه‌های صمت استان‌ها از فاطمی‌امین

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی