حمایت از شرکت‌های دانش بنیان افزایش تولید را به دنبال دارد


سنندج- ایرنا- سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کردستان گفت: حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان افزایش تولید هم از لحاظ کمی و هم کیفی را به دنبال دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85013014/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی