حمایت از بنگاه‌های اقتصادی ماموریت مهم دولت در مازندران است


ساری – ایرنا – معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران گفت: حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای صنعتی باهدف ایجاد اشتغال پایدار ماموریت مهم و اولویت‌دار دولت سیزدهم در استان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959628/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی