حمایت‌های دولت رونق بازار لوازم خانگی داخلی را به دنبال داشت


تهران- ایرنا- مدیر فروش یک شرکت تولیدکننده لوازم خانگی گفت: حمایت های دولت در سال‌های گذشته و جلوگیری از واردات لوازم خانگی خارجی، به رونق تولید و فروش محصولات داخلی منجر شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977066/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی