حل مساله خودرو با استیضاح حل نمی‌شود/با استیضاح موافق نیستم


تهران – ایرنا – نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: حل مساله صنعت خودرو با استیضاح وزیر صمت حل نمی‌شود و حتی ممکن است موضوع را هم پیچیده‌ تر کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090542/%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی