حقوق دولتی معادن در جای خود هزینه شود


تهران- ایرنا- رییس انجمن مس ایران گفت: حقوق دولتی معادن مصارف خاص خود را دارد و باید در جای خود هزینه شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85154550/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی