حقوق دولتی معادن باید به عنوان سرمایه‌گذاری دیده شود


تهران- ایرنا- رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: نباید به حقوق دولتی معادن به چشم درآمد، بلکه به‌عنوان سرمایه نگاه شود و عایدات این بخش در بستر معادن سرمایه‌گذاری شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85152726/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی