حضور هیات‌های خارجی در دوازدهمین نمایشگاه صنعت آسانسور و پله‌برقی


تهران- ایرنا- معاون پشتیبانی، برنامه‌ریزی و تحقیقات اتاق تعاون ایران گفت که در دوازدهمین نمایشگاه صنعت آسانسور و پله برقی، ۳۰ نفر از کشورهای مختلف خارجی در قالب هیات‌های تجاری حضور دارند که نشان‌دهنده ظرفیت‌های خوب این صنعت در صادرات است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169556/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی