حضور خانه‌های صمت در ستادهای تسهیل، حمایت از تولید را به‌دنبال داشته است


تهران- ایرنا- رییس کمیسیون بین الملل خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: حضور خانه‌های صمت در ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها و کشور، حمایت‌های جدی‌تر از تولید را به دنبال داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031695/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی