حرمت دستانی که همیشه مشغول کارند


سمنان – ایرنا – کارگران سربازان عرصه اقتصادی در میدان عمل هستند که برای تحقق اهداف توسعه‌ای کشور به ویژه در بخش «رشد تولید» تلاش می‌کنند و همیشه مشغول کارند؛ تامین امنیت شغلی، اجرای کامل قوانین و توجه به منزلت اجتماعی آنها، خواسته این قشر زحمتکش است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85092834/%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی