حدود ۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات به طرح‌های صنعتی کردستان پرداخت شد


سنندج- ایرنا- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: پنج هزار و ۸۶۸ میلیارد ریال تسهیلات به ۱۲۵ واحد تولیدی در استان پرداخت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969157/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی