حدود ۶۶ درصد واحدهای صنعتی کردستان فعال هستند


سنندج- ایرنا- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: ۹۹۶ واحد صنعتی در استان وجود دارد که از این تعداد ۶۵۸ واحد معادل ۶۵.۹۳ درصد این واحدها فعال هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85011873/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B6%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی