حدود یک میلیون نفر در مجموعه پوشاک کشور مشغول به کار هستند


بروجرد – ایرنا – مدیرکل دفتر صنایع پوشاک و منسوجات وزارت صمت با اشاره به اینکه پوشاک صنعتی اشتغال آفرین با حداقل میزان سرمایه است، گفت: هم اکنون در مجموعه پوشاک اعم از حوزه صنعتی و صنفی تولیدی و توزیعی حدود یک میلیون نفر اشتغال دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84978926/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی