جوابیه شرکت گروه بهمن به گزارش ایرنا


تهران – ایرنا – شرکت گروه بهمن(سهامی عام) در ارتباط با گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) با عنوان «احتکار خودرو توسط بهمن به امید مجوز گرانی از سوی شورای رقابت»، جوابیه‌ای منتشر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85178894/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی