جهش غافلگیرکننده قیمت خودروهای کارکرده در آمریکا


تهران- ایرنا- جهش غیرمنتظره قیمت خودروهای کارکرده در آمریکا در ماه گذشته، ناامیدی افرادی را که قصد خرید خودرو دارند، افزایش داده است و ممکن است با وجود افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا)، امید به کاهش تورم را از بین ببرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85025470/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%84%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی