جنگ ابرقدرت‌ها بر سر گالیوم و ژرمانیوم؛ نقش ایران در فصل جدید جنگ جهانی تراشه چیست؟


تهران- ایرنا- سرمایه‌گذاری بنگاه‌های صنعتی، کارآفرینان و صادرکنندگان روی استحصال دو فلز ژرمانیوم و گالیوم از لاشه‌ها و باطله‌های معدنی، علاوه بر اثرات مشخص روی کیفیت محیط زیست، سودآوری معادن را ارتقا و درآمدزایی سرمایه‌گذاران در چنین طرح‌هایی را ارتقا می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85160097/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85-%D9%88-%DA%98%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی