جزییات ثبت نام مرحله دوم طرح یکپارچه خودرو/متقاضیان از ۲۰ اردیبهشت حساب خود را وکالتی کنند


تهران- ایرنا- متقاضیان مرحله دوم طرح یکپارچه خودرو از چهارشنبه هفته جاری (۲۰ اردیبهشت) می‌توانند نسبت به افتتاح حساب وکالتی به نام سازمان حمایت اقدام کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85103263/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی