جزییات بازداشت چندروزه رییس مدیران خودرو


کرمان- ایرنا- رییس کل دادگستری کرمان که به شرق این استان سفر کرده جزییات بازداشت چندروزه رییس شرکت خودروسازی مدیران خودرو طی سال گذشته، دلایل و شرایط کنونی پرونده آن را تشریح کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84998647/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی