جریان مشکوکی به دنبال خنثی کردن سرعت حرکت دولت است


تهران- ایرنا-  رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به ناهماهنگی بخشی از بدنه دولت و خنثی کردن بخشی دیگر، گفت: به نظر می‌رسد جریانی مشکوک و هوشمند به دنبال خنثی کردن سرعت حرکت دولت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85156290/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%86%D8%AB%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی