جذب نیروی کار در خودروسازان از طریق سازمان فنی و حرفه ای انجام شود


تهران- ایرنا- مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا نیاز این شرکت به کارگر از طریق سازمان فنی و حرفه ای تامین شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85099050/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی