جبران عقب‌ماندگی معادن مازندران با نگاه ویژه دولت


ساری – ایرنا – اجرا نشدن قوانین زیست محیطی، اعطای بی‌ضابطه معدن به غیر متخصص ها، فقدان اکتشافات سیستماتک و نبود بانک اطلاعاتی اکتشافی طی سال‌های گذشته علاوه بر ایجاد سوءاستفاده مالی و رانت از معادن، سهم این منابع خدادادی در رشد اقتصادی مازندران را هم مبهم کرده که دولت سیزدهم برای رفع این چالش ها در تلاش است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85145699/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی