جایگاه بوشهر در احیای واحدهای راکد ۱۹ پله بهبود یافت


بوشهر – ایرنا – استاندار بوشهر گفت: ارتقا ۱۹ پله‌ای استان بوشهر در احیای واحدهای راکد در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ نشان دهنده اقدامات خوب حوزه اقتصادی استان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112247/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی