جایگاه‌های گاز کرمان در کشاکش استاندارد و صرفه اقتصادی


کرمان – ایرنا – براساس آمارها ۱۷ جایگاه عرضه گاز سی.ان.جی( CNG) غیراستاندارد در استان کرمان وجود دارد که همچنان فعال هستند؛ جایگاه داران می‌گویند تعمیرات برایشان صرفه اقتصادی ندارد اما مدیران می‌گویند این توجیه ها پذیرفتنی نیست وگرنه پلمب خواهند شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963593/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%DA%A9%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی