جانباختگان حوادث رانندگی؛ چه کسی مقصر است؟


تهران – ایرنا- بیش از ۷۰۰ کشته در حوادث رانندگی نوروز امسال که گمان می‌رفت به‌رغم افزایش ترددها و مسافرت‌ها، تلفات کمتری داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080353/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی