ثبت سفارش واردات خودرو آغاز شد

برپایه این گزارش، در نخستین گام شرکت‌های واردکننده خودرو، مشخصات فنی خودرو و چگونگی همکاری با شرکت‌هایی که قرار است با ایران در فروش و همکاری خودرویی همکاری کنند، ثبت می‌شود و در این راستا دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست‌های ارائه شده را به‌صورت دقیق و کارشناسی بررسی خواهد کرد.

در این میان سازمان ملی استاندارد ارزیابی خودروها را انجام خواهد داد و پس از اخذ مجوزهای الزم، تأمین ارز برای واردات صورت خواهد گرفت.

البته این فرآیند زمان‌بر نیست و آن‌گونه که مدیران وزارت صمت پیش‌بینی کردند، آبان‌ماه نخستین سری خودروهای خارجی وارد کشور خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84923808/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

به گزارش ایرنا، روزنامه ایران نوشت: بر این اساس واردات خودرو با آیین‌نامه مصوب شده دولت سیزدهم به‌زودی آغاز می‌شود.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی