ثبت رکورد بارگیری ۸۱ هزار تُن سنگ آهن صادراتی در بندر شهید رجایی


بندرعباس – ایرنا – معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از ثبت رکورد بارگیری ۸۱ هزار تُن سنگ آهن صادراتی برای نخستین بار در بندر شهید رجایی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85062134/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DB%B8%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی