ثبت بیش از ۱۳۵ هزار تقاضای خودرو در سامانه یکپارچه فروش


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ثبت بیش از ۱۳۵ هزار تقاضای خرید خودرو در سامانه یکپارچه تا ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه امروز (جمعه) خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85059863/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B3%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی