ثبت‌نام ۵۴۰۰ خودرو برای اسقاط از نیمه اردیبهشت تاکنون


تهران- ایرنا- مدیر اجرایی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده گفت که از نیمه اردیبهشت‌ تاکنون پنج‌هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو فرسوده توسط مراکز اسقاط کشور ثبت‌نام شده که این روند برای نیاز بازار بسیار کند است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85149733/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DB%B5%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی